AED Toestel in Knokke Heist

13 januari 2018 11:55

Club Knokke-Heist van de Serviceclub Fifty-One International stelt een AED toestel ter beschikking aan de inwoners en toeristen van Knokke-Heist

Marc Schluter, zaakvoerder Pavillon du Zoute ontvangt op 4 september 2017 uit handen van Rob Maus, voorzitter Fifty-One Club Knokke-Heist een AED toestel.Serviceclub Fifty-One International viert haar 51 jarig jubileum.

Fifty-One International (FOI) is de enige internationale serviceclub met Belgische roots en met afdelingen (districten) in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Polen en Zwitserland. De organisatie is eenenvijftig jaar geleden ontstaan in Waterloo. In Vlaanderen of District 102 België-Noord, zijn er achtenveertig Fifty-One clubs actief.

Ter gelegenheid van het jubileum van FOI, schenkt de Fifty-one Club Knokke-Heist onder het voorzitterschap van Rob Maus, één van de achtenveertig automatische externe defibrillator-toestellen die diverse fifty-one clubs aan diverse lokale organisaties in Vlaanderen willen overhandigen. Een automatisch externe defibrillator of afgekort AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. In België worden elk jaar ongeveer 11.000 mensen getroffen door een plotselinge hartstilstand of een hartfibrillatie, op straat, thuis, tijdens het sporten, op de werkplek, … slechts 5 tot 10% overleeft dit. Door het gebruik van een AED kan men de overlevingskansen met maar liefst 60% verhogen (uit:

Fifty-one club Knokke-Heist plaats dit toestel in het eigen clublokaal, het sinds jaar en dag gekende “Pavillon du Zoute”, een hotel gebouwd in Anglo-Normandische 19de eeuwse stijl gelegen op de rand van het mooie natuurpark ‘Het Zwin’. Dit gereputeerde & familiaal hotel ligt op 2,5 km afstand van strand & zee in het mondaine Knokke-Zoute en beschikt daarnaast over 3 conferentieruimtes met een capaciteit tot 150 personen. Voor zijn bezoekers en omwonende of gebruikers van de nabijgelegen horecazaken is dit AED toestel hopelijk nooit nodig maar aanwezig als het moet.

De leuze van de Fifty-One Clubs:Het steunen van sociale projecten doorheen Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid” in de praktijk.

Fifty-One International toont een sterk sociaal engagement via verschillende activiteiten. De schenking van de AED’s is slechts één van de acties van de Fifty-One Club Knokke-Heist.Om fondsen bij elkaar te halen, organiseert de Fifty-One club tal van acties en evenementen waarbij onze jaarlijks terugkerende gastro-fietstocht op de tweede zondagvan september uiteraard de publiekstrekker bij uitstek is. Jammer genoeg kan deze dit jaar uitzonderlijk niet doorgaan maar we zijn er zeker terug in september 2018.

Tijdens de twee statutair voorziene vergaderingen per maand schenken de leden en de genodigden een som voor de goede doelen van de club. Met deze fondsen kan ze het hele jaar door instellingen en mensen helpen waar nodig. De nadruk ligt op lokale projecten, zoals de prematuren in Knokke-Heist en Brugge, CIB-liga, Villa Rozenrood, maar ook ’t Verzet, enz.

Dr. Yves Vandekerckhove, cardioloog en voorzitter van Belgian Heart Rhythm Association, benadrukt het belang van de toegankelijkheid van AED toestellen in publieke ruimtes. Iedereen die in een noodsituatie kan en wil helpen, mag een AED gebruiken. Een opleiding is nuttig maar niet verplicht, medische kennis is niet noodzakelijk. Het Defibtech Lifeline VIEW AED-toestel behoort tot de nieuwste generatie AED’s die aan de occasionele hulpverlener met stem en beeld duidelijke instructies geeft. Het is de eerste AED voorzien van een interactief kleurenscherm, dat de gebruiker met behulp van spraak en video stap-voor-stap uitlegt wat er gedaan moet worden. Het legt uit hoe te reanimeren, te beademen en te defibrilleren. Het zorgt voor een bestendige hartbewaking van de patiënt, zelfs gedurende de reanimatie en het opladen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.

De AED zit beschermd in een metalen kast en is schokbestendig. Er wordt verwacht dat de hele gemeenschap er toezicht zal op houden, dat er met deze levensreddende toestellen niet geprutst wordt.

Het steunen van sociale projecten doorheen Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid”