Fiftyone Knokke-Heist


Over ons

Fifty-One Club Knokke-Heist

Op 25 april 1990 zag onze club officieel het levenslicht: op deze auspicieuze datum vond de ondertekening plaats van ons charter met nummer 140 door de Algemene Vergadering van Fifty-One International. Hieraan ging de nodige voorbereiding vooraf: onze eerste samenkomst dateert al van 20 september 1985, de feitelijke stichtingsvergadering vond plaats op 11 maart 1988.

De stichtende leden van Fifty-One Knokke-Heist verklaarden:

- Steeds te handelen in overeenstemming met de waarden vooropgesteld door Fifty-One International.

  • Het bevorderen van vrienschap, achting en verdraagzaamheid.
  • Het houden van regelmatige bijeenkomsten om de ontwikkeling van wederzijds begrip aan te moedigen, dit op nationale en internationale basis.
  • De gemeenschap ten dienste te zijn.

- De statuten van Fifty-One International steeds te respecteren in letter en in geest.

- Om als lid enkel die personen te aanvaarden die voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap, die dezelfde verantwoordelijkheid accepteren als de stichtende leden.

- Door middel van hun acties het symbool en embleem van Fifty-One International waardig te zijn.

De stichtende leden van onze club waren:

Patrick VerbekeMarc Verhaeghe
Michel AlbrechtGuy BaeyensAndré Bouiilon
Louis BulckeFranky CauwelsDirk Coppens
Michiel De BisscopJean DeknibberPiet Denorme
Jean DewaldRoger DhondtRoland Hillewaere
Robert LanckrietSerge LandrieuJan Levriert
Frank MaesCarlos MartensMartin Matthys
Dominik MelsensBernard ThielJ. C. Thiel
Edward Van CalsterTheo Van Eupen

Stichtingscharter nr. 140 Fifty-One Knokke-Heist

Fifty-One International

Op 21 oktober 1966 vond de officiële stichting plaats van Fifty-One International te Waterloo. Daarmee was dit de eerste service-club die werd opgericht op het Europese vasteland. 

De stichtende leden van deze beweging waren, net als wij vandaag, verbonden door een gedeeld verlangen om het gemeenschappelijk ideaal te dienen gekoppeld aan de waardevolle vriendschap die het leven in een service-club verschaft. 

Sedert 1966 geeft Fifty-One structuur aan onze wil en onze inzet om minderbedeelden en hulpbehoevenden in onze samenleving te helpen. Als doelstelling hebben wij, als gelijkgestemde geesten, voor ogen om de vriendschap, achting en verdraagzaamheid te bevorderen.

Aan de grondslag ligt onze overtuiging dat men overal ter wereld mensen van goede wil aantreft: dit overstijgt landsgrenzen en culturen. Daarom wil Fifty-One uitdrukkelijk internationaal zijn. Wij spannen ons in voor een betere verstandhouding onder onze medemensen, los van alle filosofische, ideologische of politieke overtuigingen, door elkaar beter te leren kennen en ons in dienst te stellen van een gemeenschappelijk, maatschappelijk ideaal. 

Deze 'dienst aan de gemeenschap' loopt als een rode draad doorheen onze beweging, waarbij elke club zich tot doel stelt één of meerdere projecten ten dienste van de gemeenschap te ondersteunen. Dit beperkt zich niet tot een loutere geldinzameling onder de leden of het bredere publiek, maar wordt ook gekenmerkt door de persoonlijke inzet van de leden ten dienste van de gemeenschap.

Om daadwerkelijk en financieel te kunnen bijdragen om sociale noden te helpen lenigen, organiseren we diverse activiteiten die ons toelaten waar nodig onze steun te verlenen. Dit wordt bewerkstelligd door het beleggen van regelmatige bijeenkomsten die dienen om wederzijds begrip te ontwikkelen en om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.

Deze geest wenst Fifty-One International zo ruim mogelijk uit te dragen.

De naam van de club verwijst naar de formule die door de stichtende leden werd aangenomen om de dynamiek van de nieuwe beweging doorheen de tijden heen te waarborgen:

- De gemiddelde leeftijd van de clubleden mag de 51 jaar niet overschrijden

- Het maximale aantal leden per club is beperkt tot 51.

In België vormen de twee belgische districten België-Noord en België-Zuid de basis en ruggegraat van onze beweging. 

Zijne Majesteit Koning Filip is Ere-Gouverneur van Fifty-One International.Meer over ons