SOCIALE DOELEN GESTEUND DOOR FIFTYONE INTERNATIONAL CLUB KNOKKEHEIST VOOR 2014

Vzw Spelotheek De Wip

Op woensdag 5 maart trakteerde vzw Spelotheek De Wip alle sponsors van 2013 op een verzorgde receptie als dank voor hun financiële ondersteuning gedurende het voorbije werkjaar. De genodigden waren Club Richelieu Zwin, Femma Knokke, Fifty-One Club Knokke-Heist, Gemeentebestuur Knokke-Heist, Gemeentelijk Hulpcomité (Music for Life-actie), Marc Goeman, Kiwanis Knokke-Zoute, Anne Maertens Anne, Lyn Martony, Rita Peckelbeen en mevrouw Wiers. Ook de bakkerijen Au Petit Pain d’Or, Demeyer en Notre-Dame werden gevraagd omdat ze regelmatig zorgen voor een gratis vieruurtje voor de kinderen van de huiswerkklassen.

De Wip beschikt over een uitleendienst van educatief spel- en leermateriaal. Er wordt spelruimte gecreëerd om, in de spelotheek zelf, kinderen uit gewoon en buitengewoon onderwijs en volwassenen met een mentale beperking, in groepsverband, bij hun spel te begeleiden. Daarnaast organiseert de vzw tijdens het schooljaar huiswerkbegeleiding in Heist en in Knokke. Tijdens de grote vakantie wordt er wekelijks een zomerklasje Nederlands voor anderstalige kinderen ingericht. Binnenkort start De Wip ook met het pilootproject Fantastik (= forum aan activiteiten om de Nederlandse taal te activeren en te stimuleren bij kleuters).

Het is dankzij de gulle giften van haar sponsors dat de bestaande projecten van de spelotheek verder kunnen worden uitgebouwd en dat er nieuwe projecten kunnen worden ontwikkeld.

Als afsluiter van deze gezellige dankavond zorgde de Fifty-One Club, die van bij de opstart reeds peter is van de spelotheek, voor een aangename verrassing. De aanwezige medewerkers mochten een cheque ter waarde van € 3.192 in ontvangst nemen. Deze gift zal volledig worden gebruikt ten voordele van het team van 50 vrijwilligers die de spelotheek De Wip draaiende houden.