SOCIALE DOELEN GESTEUND DOOR FIFTYONE INTERNATIONAL CLUB KNOKKEHEIST VOOR 2012

Wij leven allen ons eigen leven.

Naarmate wij ouder worden beseffen wij dat ons leven niet altijd rozengeur en maneschijn is.

Maar wij kunnen rekenen op ons gezond verstand, ons inkomen, onze familie, onze vriendschappen,

onze opvoeding en zoveel meer……

Stel je nu eens voor dat “familie” niet bestaat voor je, dat “gezond zijn” niet zo evenwichtig is in

ons lichaam en geest, dat “lezen en spelen” niet zo makkelijk is of dat “geweld en onbegrip” je leven

overheerst….

Gelukkig zijn er opvangmogelijkheden zoals:

1. Vzw De Kleine Dennen

2. Vzw Vlaamse Vereniging Autisme

3. Vzw Mensa

4. Vzw Spelotheek De Wip

5. Rode Kruis Vlaanderen

6. Vzw HandicapART

Het is zo nodig dat wij als Fifty-One International Club Knokke-Heist hen steunen. Wij verdelen

dan ook graag een bedrag van 10.000 euro over deze initiatieven.

VZW DE KLEINE DENNEN

De Kleine Dennen werd opgericht in 1962 door E.H. Froidure. Oorspronkelijk was Kleine Dennen
een gezinsvervangend tehuis voor 10 minderjarigen. Sinds 1992 is Kleine Dennen erkend door
het Ministerie van Welzijn voor de begeleiding van maximum 18 minderjarigen van 0-18 jaar
(verlengbaar tot 20 jaar voor TCK en 21 jaar voor BZW). Forrier Jozef en zijn echtgenote zijn steeds
de drijvende kracht van deze prachtige instelling.
Sinds 1 januari 2011 is Kleine Dennen een afdeling Van VZW De Patio.
Een voorbeeld van de werking in “de Kleine Dennen”
Een kind geboren in armoede, alsook in het gemis aan liefde, gezondheid, opvoeding…
Deze kinderen worden in een “vicieuze cirkel” geboren.
Stel je maar eens voor dat je eigen kind, die een goede warme opvoeding gekregen heeft, op 18
leeftijd, alleen, zelfstandig, zonder geld zijn plan moet trekken. Zonder hulp van familie, vrienden,
maatschappij… Toch moeten kinderen die in gemeenschappen als “de Kleine Dennen” hun eigen
leven gaan leiden. Dat is niet alleen moeilijk, maar haast onmogelijk zonder een degelijke begeleiding!
Daarom is onze steun nodig om deze jonge mensen te begeleiden naar een zelfstandig leven in
onze maatschappij.
Afdeling Kleine Dennen
Haagwinde 77 - 8300 Knokke-Heist - 050/60 75 88
veroniquevergucht@skynet.be

VZW VLAAMSE VERENIGING AUTISME

Autisme, we weten wel of we denken te weten wat autisme is…
Maar hoe moeilijk moet het zijn om dagelijks niet af te wijken van de structuur die je kind nodig
heeft om zonder angst te leven. Geen vrij leven te hebben. Het onverwachtse zoals een wisseling van
schoenen, een andere stoel aan tafel, ..Wij leven gelukkig in afwisseling!
“De Vlaamse Vereniging Autisme zorgt ervoor dat zowel ouders, broers, zussen, grootouders,
vrienden, therapeuten en maatschappij (dat zijn wij) een netwerking hebben om autisme te
erkennen, te begrijpen, te zorgen,….
Vlaamse Vereniging Autisme
Groot Begijnhof 14 - 9040 Sint-Amandsberg
www.autismevlaanderen.be

VZW MENSA

Mensa is een opvanghuis voor vrouwen die gekraakt zijn door het leven. Geweld, geldproblemen,
ziektes, geen woning, enzomeer. Echt een vluchteling in onze maatschappij.
Deze vrouwen worden begeleid en leren weer op zelfstandige wijze verder te leven. Zich weerbaar
op te stellen. Er kunnen maar negen vrouwen, met of zonder hun kinderen, opgenomen worden.
Ze wonen er samen met drie Zusters van Don Bosco, ook vrijwilligers helpen er. Het huis Mensa
heeft als doel hen een “thuis” te bieden, waar ze tot rust kunnen komen en kracht opdoen voor hun
toekomst. In het samen “aan tafel” zitten kunnen ze luisteren en vertellen over hun tegenslagen. Aan
tafel zitten is het centraal punt waar ze stapvoets leren om te geloven in zichzelf.
Opvanghuis Mensa - Moerstraat 18 - 8000 Brugge - 050/61 69 62
carina.aerts@zustersvandonbosco.be

VZW SPELOTHEEK DE WIP

Kinderen kunnen soms wel hulp nodig hebben bij de ontplooiing van hun vaardigheden en talenten.
Spelotheek De Wip is een buurtspelotheek. Iedereen is er welkom. Uiteraard wordt er zorg op maat
aangeboden aan kinderen met verminderde welzijnskansen. Zoals kinderen met een beperking, met
leermoelijkheden, met ontwikkelingsvertraging, aan mensen van allochtone afkomst.
De aandacht wordt gevestigd om zowel thuis, op school als in de spelotheek de kinderen al spelend
te begeleiden.
Daarom is het uitlenen van educatief spel- en leermateriaal heel belangrijk om ze op weg te helpen.
De Fifty-One Club Intenational Knokke-Heist is reeds vele jaren peter van de spelotheek De Wip.
Er zijn twee locaties: Spelotheek Heist, de Vrièrestraat 26 (naast de gebouwen van de Post) en
Scharpoord Knokke - speelotheek@skynet.be - 050/539745 - 0497/577339

RODE KRUIS VLAANDEREN

Het Rode Kruis is met zijn 14.000 vrijwilligers een hulporganisatie die actief is op verschillende
domeinen, in binnen- en buitenland. Hun grootste doel is hulp bieden aan de meest kwestbaren.
Politiek, religie of ideologie speelt daarbij nooit een rol.
Het Rode Kruis staat paraat bij grote en kleine rampen, hulpposten bij allerlei manifestaties, sociale
hulp aan eenzame bejaarden, mensen met een handicap, eerstehulpcursussen, bloedinzameling,…
Bloedinzamelen voor onze ziekenhuizen blijft steeds nodig. Iedereen kan eens bloed nodig
hebben, daarom is het zo noodzakelijk om bloed te geven. Dat kan levens redden! Kijk op
www.bloedgevendoetleven.be. Verschillende leden van de Fifty-One Club Knokke-Heist zijn
bloedgevers geworden na het bezoek aan het Centrum in Brugge.
Het Rode Kruis is een onafhankelijk organisatie die via het Belgische Rode Kruis deel uitmaakt van
de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging.
Rode Kruis Vlaanderen: www.rodekruis.be - Jeugd Rode Kruis: www.jeugdrodekruis.be

VZW HANDICAPART

Deze Vzw heeft tot doel mensen met een sensoriële beperking (blinde en slechtziende kunstenaars)
te integreren in het normale kunstcircuit. In het kunstcentrum “Het Vaartje” krijgen ze elk een persoonlijke
atelier-unit. Met kunst kunnen zij zich op een emotionele en artistieke wijze uiten. Daar
kunnen ze samenwerken en exposeren.
Zij worden gecoacht door bekende kunstenaars.
Van juni tot september zijn de ateliers open voor het brede publiek tijdens de Beeldenroute te
Lissewege.
De ziende bezoeker treedt binnen in een onbekende wereld, een wereld waar het een kunst is om met
het hart te zien. Wie beter dan een slechtziende weet dat het essentiële onzichtbaar is voor het oog.
Het is enorm betekenisvol om de bezoeker te confronteren met deze prachtige tactiele kunstbeleving.
In de gastrofietstocht van Fifty-One Club Knokke-Heist op 9 september 2012 is de tweede halte
voorzien bij HandicapART vzw, waar op die locatie alle artiesten hun werk zullen ten toonstellen.
www.kunstencentumhetvaartje.be
Lisseweegsvaartje, 28 te 8380 Lissewege.