Dienst aan de gemeenschap

BEPALEN VAN DE SOCIALE DOELEN

Bij het bepalen van de sociale doelen die in aanmerking komen

voor onze Dienst aan de Gemeenschap worden volgende algemene maatstaven gevolgd.:

° Regio: eigen streek.

° Doelgroepen: hulpbehoevende gemeenschappen en geen individuen.

° Geen lonen en wedden.

° Geen jaarlijkse abonnementen; steun zonder wederkerige verplichting.

°Er worden geen blanco cheques gegeven; er worden enkel fondsen ter beschikking gesteld

middels betaling van facturen.

°Er wordt van elke promotor van een project gevraagd om aanwezig te zijn op de

hoofdactiviteit van de Club.

De hoofdactiviteit van onze Club is de gastrofietsdag

En dit op elke 2 de zondag van september.

Voor meer informatie: info@fiftyoneknokkeheist.be